ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG POSTPAY

Trước khi sử dụng Dịch Vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ, Người Sử Dụng đảm bảo đã đọc rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung Điều khoản sử dụng dịch vụ này và các quy định, chính sách và các điều khoản khác liên quan đến Dịch Vụ.

Điều khoản sử dụng dịch vụ này (sau đây gọi là “Điều Khoản Sử Dụng”) là một hợp đồng pháp lý ràng buộc giữa Vietnam Post và Người Sử Dụng, điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ của Vietnam Post (với tư cách là bên cung cấp dịch vụ) và Người Sử Dụng với (tư cách là khách hàng) trong quá trình Người Sử Dụng sử dụng Dịch Vụ do Vietnam Post cung cấp.

Trong trường hợp Người Sử Dụng không đồng ý với nội dung của Điều Khoản Sử Dụng nàycác quy định, chính sách và các điều khoản khác liên quan đến Dịch Vụ (bao gồm nhưng không giới hạn Biểu Phí Sử Dụng Dịch Vụ, Chính Sách Quyền Riêng Tư), Người Sử Dụng có quyền không tải và cài đặt Ứng Dụng PostPay, không đăng ký/kích hoạt Dịch Vụ hoặc chấm dứt sử dụng Dịch Vụ và gỡ Ứng Dụng PostPay ra khỏi thiết bị di động của mình ngay lập tức.

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong Điều Khoản Sử Dụng này, các từ và thuật ngữ sau đây sẽ có nghĩa dưới đây trừ khi ngữ cảnh có yêu cầu khác:

1.1.            Vietnam Post: là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, có trụ sở chính tại số 05 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; được cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán theo Giấy phép số 13/GP-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 04 năm 2021.

1.2.            Người Sử Dụng: là khách hàng sử dụng Dịch Vụ của Vietnam Post.

1.3.            Dịch Vụ: là các dịch vụ trung gian thanh toán (bao gồm cả dịch vụ Ví điện tử PostPay) và các dịch vụ khác do Vietnam Post cung cấp theo từng thời kỳ cho phép Người Sử Dụng thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch nạp, gửi, rút tiền mặt, chuyển tiền, thanh toán hàng hóa/dịch vụ, truy vấn số dư tài khoản mà trong đó một phần hoặc toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ được thực hiện qua Ứng Dụng PostPay.

1.4.            Ứng Dụng PostPay: là phần mềm ứng dụng trên nền tảng di động do Vietnam Post xây dựng, phát triển và vận hành nhằm cung cấp cho Người Sử Dụng (i) dịch vụ Ví điện tử cùng với các dịch vụ trung gian thanh toán khác mà Vietnam Post được phép triển khai theo sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và (ii) các dịch vụ khác tùy theo từng thời kỳ.

1.5.            Tài Khoản PostPay: là tài khoản điện tử trên hệ thống công nghệ thông tin của Vietnam Post do Người Sử Dụng tạo lập và quản lý thông qua nhiều hình thức khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ứng dụng trên điện thoại di động và các thiết bị di động được hỗ trợ, website, thẻ SIM và các hình thức khác để truy cập, sử dụng Dịch Vụ, bao gồm cả dịch vụ Ví điện tử và các dịch vụ khác do Vietnam Post cung cấp.

1.6.            Giao Dịch: là bất kỳ giao dịch nào của Người Sử Dụng liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng PostPay và/hoặc Dịch Vụ được cung cấp bởi Vietnam Post.

1.7.            Đơn Vị Chấp Nhận Thanh Toán (“ĐVCNTT”): là tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và chấp nhận cho khách hàng thanh toán thông qua Dịch Vụ mà Vietnam Post cung cấp.

1.8.            Điểm Giao Dịch: là các điểm giao dịch vật lý của Vietnam Post bao gồm nhưng không giới hạn Bưu điện tỉnh, Bưu điện huyện, Bưu điện – văn hóa xã và các địa điểm của đối tác được Vietnam Post ủy quyền cung cấp các Dịch Vụ.

1.9.            Ngày Làm Việc: là các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, không bao gồm ngày nghỉ, lễ, Tết theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 2. CÁC QUY TẮC CHUNG

2.1.            Bằng việc truy cập, tải về Ứng Dụng PostPay, Người Sử Dụng xác nhận đã hiểu rõ các Điều Khoản Sử Dụng và đồng ý với toàn bộ các điều khoản và điều kiện được quy định tại đây, cũng như bất kỳ các điều chỉnh liên quan và chấp nhận rằng việc sử dụng Dịch Vụ sẽ chịu sự điều chỉnh và chịu sự ràng buộc bởi toàn bộ Điều Khoản Sử Dụng này; Người Sử Dụng thừa nhận vô điều kiện và không hủy ngang tính hiệu lực đầy đủ và trọn vẹn của thỏa thuận tại Điều Khoản Sử Dụng này như một hợp đồng bằng văn bản được giao kết đầy đủ bởi cả hai Bên, đồng thời cam kết không phủ nhận, khiếu nại, khiếu kiện hoặc bác bỏ giá trị pháp lý của Điều Khoản Sử Dụng này chỉ vì lý do Điều Khoản Sử Dụng được thể hiện dưới hình thức hợp đồng điện tử hoặc thông điệp dữ liệu

2.2.            Bằng việc truy cập, tải về và sử dụng Ứng Dụng PostPay, Người Sử Dụng thừa nhận và chấp thuận Vietnam Post được thực hiện thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng như được mô tả trong Điều Khoản Sử Dụng này.

2.3.            Vietnam Post có quyền sửa đổi, bổ sung các quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này và/hoặc bất kỳ tính năng nào của Ứng Dụng PostPay tại bất kỳ thời điểm nào. Trừ trường hợp Vietnam Post có quy định khác đi, những thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức kể từ thời điểm được thông báo, công bố, công khai đến Người Sử Dụng mà không cần phải thông báo trước đến Người Sử Dụng.

2.4.            Người Sử Dụng đồng ý chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi các cập nhật, thay đổi của Điều Khoản Sử Dụng này và/hoặc các tính năng của Ứng Dụng PostPay. Việc Người Sử Dụng tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau thời điểm có hiệu lực của các cập nhật, thay đổi nêu trên đồng nghĩa với việc Người Sử Dụng đã chấp nhận toàn bộ các cập nhật, thay đổi đó.

ĐIỀU 3. SỬ DỤNG DỊCH VỤ

3.1.            Đăng ký Tài Khoản PostPay để sử dụng Dịch Vụ

3.1.1.      Để đăng ký Tài Khoản PostPay để sử dụng Dịch Vụ, Người Sử Dụng phải tải và cài đặt Ứng Dụng PostPay.

3.1.2.      Để sử dụng dịch vụ Ví điện tử PostPay, Người Sử Dụng cần cung cấp chính xác và đầy đủ thông tin, giấy tờ theo hướng dẫn dưới đây để hoàn tất thủ tục đăng ký Tài Khoản PostPay:

a.                   Trường hợp Người Sử Dụng là cá nhân:

(i)           Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số điện thoại; số căn cước công dân hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu còn thời hạn, ngày cấp, nơi cấp, thị thực nhập cảnh (nếu có);

(ii)        Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân còn thời hạn, hoặc hộ chiếu hợp lệ;

(iii)      Thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh (đối với người nước ngoài).

b.                  Trường hợp Người Sử Dụng là tổ chức:

(i)           Tên giao dịch đầy đủ và viết tắt; mã số doanh nghiệp và mã số thuế (nếu tổ chức có mã số thuế khác mã số doanh nghiệp); địa chỉ đặt trụ sở chính; địa chỉ giao dịch; số điện thoại;

(ii)        Một trong các giấy tờ sau đây: quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp;

(iii)      Thông tin, hồ sơ của người đại diện hợp pháp của tổ chức mở Ví điện tử theo quy định tại Điều 3.1.1.a nêu trên;

(iv)       Giấy ủy quyền hợp lệ trong trường hợp có đại diện theo ủy quyền.

(v)         Đề nghị kiêm Hợp đồng mở Ví điện tử, Khai báo thông tin danh sách ngân hàng thụ hưởng được ký kết, đóng dấu đầy đủ, hợp lệ và các giấy tờ có liên quan khác do Vietnam Post yêu cầu tại từng thời kỳ.

3.1.3.      Đối với Người Sử Dụng là cá nhân: số thuê bao di động đăng ký sử dụng Ứng Dụng PostPay phải là số thuê bao chính chủ của Người Sử Dụng, đã được định danh đầy đủ, được kích hoạt, đang hoạt động hợp lệ và Người Sử Dụng có đầy đủ quyền sở hữu, truy cập, sử dụng hợp pháp; mỗi Người Sử Dụng chỉ được mở một (01) Tài Khoản PostPay bằng duy nhất một (01) số thuê bao di động của Người Sử Dụng cùng với giấy tờ tùy thân kèm theo (chứng minh thư, căn cước công dân, hộ chiếu).

3.1.4.      Người Sử Dụng đồng ý cung cấp cho Vietnam Post hoặc các Điểm Giao Dịch các thông tin, giấy tờ một cách đầy đủ, chính xác và cập nhật liên quan đến Người Sử Dụng mà Vietnam Post yêu cầu vào từng thời điểm để sử dụng Dịch Vụ. Người Sử Dụng đồng ý thông báo ngay cho Vietnam Post hoặc các Điểm Giao Dịch bất kỳ thay đổi nào về giấy tờ, thông tin mà Người Sử Dụng đã cung cấp cho Vietnam Post. Người Sử Dụng cam đoan và bảo đảm rằng mọi thông tin, giấy tờ mà Người Sử Dụng cung cấp cho Vietnam Post là trung thực, chính xác, đồng thời cam kết chịu trách nhiệm đối với các thông tin và giấy tờ đó.

3.1.5.      Trong suốt quá trình sử dụng Dịch Vụ, Người Sử Dụng có trách nhiệm tuân thủ triệt để mọi quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này và các quy định, chính sách và các điều khoản liên quan khác đến việc sử dụng Dịch Vụ do Vietnam Post ban hành và công khai đến Người Sử Dụng.

3.2.            Các phương thức thanh toán khi sử dụng Dịch Vụ

3.2.1.      Khi sử dụng Dịch Vụ, Người Sử Dụng được Vietnam Post cung cấp các phương thức thanh toán sau đây:

a.                   Tài khoản thanh toán/Thẻ ghi nợ nội địa/Thẻ ghi nợ quốc tế;

b.                  Tài khoản Ví điện tử PostPay.

3.2.2.      Tùy theo quyết định của Vietnam Post hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc quy định của pháp luật, Vietnam Post có thể bổ sung và/hoặc thay đổi các phương thức thanh toán nêu trên tại bất kỳ thời điểm nào.

3.3.            Dừng sử dụng Dịch Vụ

3.3.1.      Vietnam Post dừng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch Vụ

a.                   Người Sử Dụng đồng ý, xác nhận và chấp thuận rằng Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ) có thể được Vietnam Post dừng hoặc chấm dứt cung cấp vì bất kỳ lý do nào mà Vietnam Post thấy là phù hợp và cần thiết vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho Người Sử Dụng. Sau khi dừng hoặc chấm dứt cung cấp, Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ) có thể được cung cấp lại bởi Vietnam Post do Vietnam Post toàn quyền quyết định.

b.                  Người Sử Dụng đồng ý, xác nhận và chấp thuận rằng vào mọi thời điểm Vietnam Post có quyền tạm dừng hoặc đóng Tài Khoản PostPay của Người Sử Dụng hoặc chấm dứt khả năng tiếp cận và sử dụng Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ) của Người Sử Dụng vì bất kỳ lý do nào mà Vietnam Post thấy là phù hợp và cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn trường hợp (i) Người Sử Dụng vi phạm bất kỳ quy định nào của những Điều Khoản Sử Dụng này hoặc vi phạm bất kỳ quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ, (ii) Người Sử Dụng là cá nhân bị bắt, khởi tố, bị truy chấp trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, (iii) Người Sử Dụng là cá nhân bị chết, bị tuyên bố đã chết, bị mất tích hoặc mất năng lực trách nhiệm hình sự, (iv) Người Sử Dụng là tổ chức bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấm dứt tồn tại hoặc tạm dừng hoạt động, hoặc (v) số điện thoại Người Sử Dụng sử dụng để đăng ký Dịch Vụ không phải là số điện thoại chính chủ và được xác thực của Người Sử Dụng hoặc đã bị hủy, bị chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định trong quá trình sử dụng dịch vụ viễn thông và bị thu hồi về kho số và đã được cung cấp cho các cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu. Việc tạm dừng, chấm dứt cung cấp Dịch Vụ có thể được thực hiện trong bất kỳ thời điểm nào và theo bất kỳ điều kiện do Vietnam Post toàn quyền quyết định (vi) Người Sử Dụng vì bất kỳ lý do gì không còn bất kỳ tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ nào được liên kết với Tài Khoản PostPay (đối với dịch vụ Ví điện tử PostPay) hoặc (vii) Người Sử Dụng không thực hiện bất kỳ Giao Dịch nào thông qua Tài Khoản PostPay trong vòng liên tục mười hai (12) tháng (việc thực hiện Giao Dịch được tính cả hoạt động đăng nhập vào Ứng Dụng PostPay).

c.                   Nếu Người Sử Dụng vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Sử Dụng này hoặc làm trái hoặc vi phạm bất kỳ quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ, khi thực hiện dừng cung cấp Dịch Vụ theo quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này, Vietnam Post có quyền thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các cá nhân, tổ chức liên quan về hành vi vi phạm nói trên.

3.3.2.      Người Sử Dụng chấm dứt sử dụng Dịch Vụ

a.                   Người Sử Dụng có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch Vụ phù hợp với các quy định của Điều Khoản Sử Dụng này vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách liên hệ tới Trung tâm chăm sóc khách của Vietnam Post (SĐT: 1900545481) hoặc đến các Điểm Giao Dịch để được hướng dẫn và hỗ trợ đóng Tài khoản PostPay của mình.

b.                  Vietnam Post khuyến nghị Người Sử Dụng rằng không nên đóng Tài khoản PostPay trong trường hợp Tài Khoản PostPay của Người Sử Dụng đang trong quá trình điều tra/khiếu nại hoặc đang có Giao Dịch ở trạng thái chờ hoàn thành. Tuy nhiên, nếu Người Sử Dụng vẫn có yêu cầu đóng Tài Khoản PostPay trong các trường hợp nêu trên, Vietnam Post có toàn quyền áp dụng các biện pháp khóa và phong tỏa toàn bộ số tiền có trong Tài Khoản PostPay cũng như toàn bộ số tiền liên quan đến các Giao Dịch đang trong trạng thái chờ hoàn thành tại thời điểm Người Sử Dụng gửi đề nghị đóng Tài Khoản PostPay nhằm đảm bảo quyền lợi cho Vietnam Post, các bên thứ ba có liên quan và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

3.3.3.      Hậu quả khi dừng sử dụng Dịch Vụ

Sau khi việc sử dụng Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ) bị dừng hoặc chấm dứt:

a.                   Tất cả các quyền được trao cho Người Sử Dụng theo Điều Khoản Sử Dụng này chấm dứt ngay lập tức.

b.                  Người Sử Dụng vẫn phải chịu toàn bộ trách nhiệm về việc sử dụng Tài Khoản PostPay của mình trước thời điểm các thủ tục đóng, khóa, phong tỏa Tài Khoản PostPay được hoàn tất.

c.                   Người Sử Dụng có trách nhiệm thanh toán ngay cho Vietnam Post mọi khoản phí, lệ phí và bất kỳ nghĩa vụ tài chính đến hạn và còn nợ Vietnam Post (nếu có).

d.                  Người Sử Dụng tại đây ủy quyền không hủy ngang và vô điều kiện cho Vietnam Post hoàn trả số dư Ví điện tử PostPay (nếu có) vào bất kỳ tài khoản ngân hàng liên kết với Tài Khoản PostPay của Người Sử Dụng sau khi khấu trừ mọi nghĩa vụ tài chính (bao gồm nhưng không giới hạn các khoản phí và lệ phí) đến hạn và còn nợ Vietnam Post (nếu có) bởi Người Sử Dụng.

e.                   Trong trường hợp số dư Ví điện tử PostPay của người sử dụng nhỏ hơn 10.000 VNĐ (mười nghìn đồng) tại thời điểm chấm dứt sử dụng dịch vụ Ví điện tử PostPay thì Người Sử Dụng đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang chuyển giao đầy đủ quyền sở hữu số tiền đó cho Vietnam Post, đồng thời cho phép Vietnam Post được toàn quyền được tự động thu hồi, trích nợ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào phù hợp để thu hồi số tiền nói trên từ Người Sử Dụng.

3.4.            Dịch vụ Ví điện tử PostPay

3.4.1.      Liên kết ngân hàng

Để sử dụng dịch vụ Ví điện tử PostPay, Người Sử Dụng phải hoàn thành việc liên kết Tài Khoản PostPay của mình với tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của Người Sử Dụng được mở tại ngân hàng liên kết mà Vietnam Post hỗ trợ. Người Sử Dụng được liên kết Tài Khoản PostPay với một hoặc nhiều tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của Người Sử Dụng là chủ Tài Khoản PostPay mở tại một hoặc một số ngân hàng liên kết.

3.4.2.      Hạn mức và giới hạn:

Hạn mức thanh toán và số Giao Dịch được thực hiện của Người Sử Dụng sẽ được quy định tại Biểu Phí Sử Dụng Dịch Vụ được công bố công khai trên website Postpay.vn. Các chính sách nêu trên có thể được sửa đổi, bổ sung và thay thế bởi Vietnam Post vào tùy từng thời kỳ.

3.4.3.      Số dư Ví điện tử PostPay

a.                   Số dư Ví điện tử PostPay là giá trị tiền tệ hiển thị trên Tài Khoản PostPay của Người Sử Dụng được ghi nhận bằng Việt Nam đồng.

b.                  Người Sử Dụng có thể sử dụng số dư Ví điện tử PostPay trên Tài Khoản PostPay của mình để thanh toán cho các dịch vụ/hàng hóa của các ĐVCNTT và chuyển tiền sang Tài Khoản PostPay của Người Sử Dụng khác.

3.4.4.      Các tính năng dịch vụ Ví điện tử PostPay:

a.                   Nạp tiền: là tính năng cho phép Người Sử Dụng nạp tiền vào Tài Khoản PostPay của mình từ tài khoản thanh toán/thẻ ghi nợ của Người Sử Dụng mở các ngân hàng nội địa liên kết mà Vietnam Post hỗ trợ.

b.                  Chuyển tiền: là tính năng cho phép Người Sử Dụng chuyển tiền từ Tài Khoản PostPay của mình sang Tài Khoản PostPay của Người Sử Dụng khác.

c.                   Thanh toán: là tính năng cho phép Người Sử Dụng thanh toán các hàng hóa, dịch vụ của các ĐVCNTT thông qua dịch vụ Ví điện tử mà Vietnam Post cung cấp.

d.                  Rút tiền: là tính năng hỗ trợ Người Sử Dụng rút tiền từ Tài khoản PostPay của mình về tài khoản/thẻ ghi nợ tại ngân hàng đã được liên kết với Tài khoản PostPay của Người Sử Dụng.

ĐIỀU 4. PHÍ DỊCH VỤ

4.1.           Mức phí Dịch Vụ sẽ được quy định theo Biểu Phí Sử Dụng Dịch Vụ của Vietnam Post ban hành tại từng thời kỳ và được đăng tải công khai trên website Postpay.vn

4.2.           Tùy theo quyết định của mình, Vietnam Post có quyền điều chỉnh, thay đổi mức phí Dịch Vụ và thông báo công khai đến Người Sử Dụng trên website Postpay.vn. Ứng Dụng PostPay và/hoặc các hình thức phù hợp khác tại bất kỳ thời điểm nào.

4.3.           Người Sử Dụng chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn mọi khoản phí Dịch Vụ và các lệ phí, nghĩa vụ tài chính khác đến hạn liên quan đến bất kỳ Giao Dịch nào hoặc việc sử dụng Dịch Vụ mà Vietnam Post tính phí, đồng thời đồng ý không hủy ngang cho phép Vietnam Post khấu trừ bất kỳ khoản phí, lệ phí hay nghĩa vụ tài chính nào đến hạn và nợ Vietnam Post trên số dư Ví điện tử PostPay và/hoặc tài khoản ngân hàng của Người Sử Dụng. Người Sử Dụng cam kết và thừa nhận rằng, bằng việc đăng ký sử dụng Dịch Vụ, Người Sử Dụng đã đồng ý cấp quyền cho Vietnam Post thực hiện các công việc nói trên, đồng thời Người Sử Dụng sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào đối với Vietnam Post về việc tự động trích nợ số dư Ví điện tử PostPay và/hoặc các tài khoản ngân hàng của Người Sử Dụng.

ĐIỀU 5. THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI SỬ DỤNG

5.1.            Người Sử Dụng đồng ý rằng Vietnam Post có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý các thông tin từ Người Sử Dụng hoặc các bên thứ ba để phục vụ cho mục đích nhận biết khách hàng và xác thực theo quy định của pháp luật. Vietnam Post cũng có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của Người Sử Dụng cho mục đích nghiên cứu phân tích hoạt động và cải tiến Ứng Dụng PostPay và Dịch Vụ.

5.2.            Người Sử Dụng chấp thuận, ủy quyền không hủy ngang và vô điều kiện cho Vietnam Post tiết lộ hoặc công bố các thông tin liên quan đến Người Sử Dụng hoặc các Giao Dịch của Người Sử Dụng với các cá nhân hoặc tổ chức mà Vietnam Post có thể được yêu cầu tiết lộ theo quy định pháp luật hoặc theo bất kỳ yêu cầu hoặc lệnh nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  

5.3.            Vietnam Post cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Người Sử Dụng. Chi tiết về cách thức Vietnam Post thu thập và sử dụng thông tin Người Sử Dụng được quy định tại Chính Sách Quyền Riêng Tư của Vietnam Post được đăng tải công khai trên website Postpay.vn. Người Sử Dụng có trách nhiệm đọc kỹ và hiểu rõ Chính Sách Quyền Riêng Tư trước khi sử dụng Dịch Vụ; bằng việc sử dụng Ứng Dụng PostPay và/hoặc Dịch Vụ, Người Sử Dụng đồng ý với toàn bộ nội dung Chính Sách Quyền Riêng Tư của Vietnam Post (và mọi sửa đổi, bổ sung tại từng thời kỳ).

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

6.1.           Quyền của Người Sử Dụng

6.1.1.      Được quyền yêu cầu Vietnam Post tư vấn, hướng dẫn khi sử dụng Dịch Vụ.

6.1.2.      Thay đổi các thông tin định danh đã đăng ký của Người Sử Dụng (không áp dụng đối với số điện thoại mà Người Sử Dụng đã đăng ký); được quyền yêu cầu Vietnam Post cấp lại mật khẩu Tài Khoản PostPay đã đăng ký của Người Sử Dụng bằng việc xác nhận với Vietnam Post thông qua văn bản đề nghị thay đổi thông tin với các lý do cụ thể và các tài liệu chứng minh hợp lệ.

6.1.3.      Có quyền chấm dứt sử dụng Dịch Vụ trong trường hợp không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Điều Khoản Sử Dụng này và các quy định, chính sách và các điều khoản liên quan khác trong quá trình sử dụng Dịch Vụ.

6.1.4.      Được quyền yêu cầu Vietnam Post giải quyết các yêu cầu tra soát, khiếu nại theo quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này.

6.1.5.      Được yêu cầu Vietnam Post cung cấp thông tin định kỳ hoặc đột xuất về Giao Dịch.

6.1.6.      Các quyền khác theo Điều Khoản Sử Dụng này và quy định của pháp luật.

6.2.           Nghĩa vụ của Người Sử Dụng

6.2.1.      Cam đoan và bảo đảm rằng Người Sử Dụng có đầy đủ năng lực hành vi, quyền hạn và thẩm quyền để đăng ký và sử dụng Dịch Vụ.

6.2.2.      Cam kết tuân thủ (i) các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Sử Dụng và các quy định, chính sách và các điều khoản liên quan khác trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, (ii) quy định của pháp luật liên quan đến việc đăng ký và sử dụng Dịch Vụ và (iii) thủ tục đăng ký, trình tự thực hiện Dịch Vụ và các hướng dẫn khác của Vietnam Post đưa ra trong qua trình sử dụng Dịch Vụ.

6.2.3.      Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu của Vietnam Post trong quá trình đăng ký và sử dụng Dịch Vụ. Người Sử Dụng chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đã cung cấp cho Vietnam Post; Vietnam Post sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp quyền lợi của Người Sử Dụng bị ảnh hưởng hoặc hạn chế hoặc phát sinh các rủi ro lừa đảo, lợi dụng sử dụng Dịch Vụ do thông tin Người Sử Dụng cung cấp có sự sai lệch, không chính xác, không đầy đủ, không trung thực hoặc không được Người Sử Dụng cập nhật kịp thời khi có sự thay đổi, đồng thời cam kết chịu mọi rủi ro bao gồm cả thiệt hại về tài chính, chi phí phát sinh do thông tin cung cấp sai lệch hoặc không thống nhất.

6.2.4.      Đồng ý không hủy ngang và vô điều kiện để Vietnam Post xác thực các thông tin mà Người Sử Dụng đã cung cấp từ mọi nguồn thông tin và dưới bất kỳ phương thức nào phù hợp (bao gồm nhưng không giới hạn phương thức định danh và xác thực điện tử).

6.2.5.      Công nhận mọi hóa đơn, chứng từ liên quan đến Giao Dịch đã được Vietnam Post ghi nhận và cung cấp.

6.2.6.      Hoàn trả hoặc phối hợp với Vietnam Post và các bên liên quan hoàn đầy đủ số tiền đã thụ hưởng phát sinh vì lý do chuyển thừa, chuyển nhầm (bao gồm cả lỗi tác nghiệp hoặc sự cố hệ thống).

6.2.7.      Chịu trách nhiệm tự quản lý, bảo vệ, bảo mật đối với Tài Khoản PostPay, mật khẩu tài khoản, các thông tin liên quan đến Tài Khoản PostPay, thông tin thiết bị sử dụng để sử dụng Dịch Vụ, nội dung Giao Dịch, lịch sử Giao Dịch, thông tin xác thực Giao Dịch và mọi thông tin liên quan khác phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch Vụ. Cụ thể, Người Sử Dụng có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, bảo mật khi sử dụng Dịch Vụ như sau:

a.                   Bảo vệ bí mật mã khóa bí mật, OTP, USSD và không chia sẻ các thiết bị lưu trữ các thông tin này.

b.                  Thiết lập mã khóa bí mật và thay đổi mã khóa bí mật tài khoản truy cập theo định kỳ tối thiểu một năm một lần hoặc khi bị lộ, nghi bị lộ.

c.                   Không dùng máy tính công cộng để truy cập, thực hiện Giao Dịch.

d.                  Không lưu lại tên đăng nhập và mã khóa bí mật trên các trình duyệt web.

e.                   Thoát khỏi Ứng Dụng PostPay khi không sử dụng, không được rời thiết bị được sử dụng để thực hiện Giao Dịch vào bất kỳ lúc nào hoặc để bất kỳ người khác sử dụng thiết bị đó cho đến khi Người Sử Dụng đã đăng xuất khỏi hệ thống màn hình Ứng Dụng PostPay.

f.                    Nhận dạng và hành động xử lý một số tình huống lừa đảo, giả mạo trang thông tin điện tử (website).

g.                  Cài đặt, sử dụng phần mềm diệt vi rút trên thiết bị cá nhân để sử dụng Dịch Vụ và/hoặc thực hiện Giao Dịch.

h.                  Lựa chọn các giải pháp xác thực có mức độ an toàn, bảo mật phù hợp với nhu cầu về hạn mức Giao Dịch.

i.                    Không sử dụng các thiết bị di động đã bị phá khóa để tải và sử dụng Ứng Dụng PostPay, phần mềm tạo OTP.

j.                    Thông báo ngay cho Vietnam Post khi xảy ra các trường hợp: mất, thất lạc, hư hỏng thiết bị tạo OTP, số điện thoại nhận tin nhắn SMS, thiết bị lưu trữ khóa bảo mật tạo chữ ký số; bị lừa đảo hoặc nghi ngờ bị lừa đảo; bị tin tặc hoặc nghi ngờ bị tin tặc tấn công; chuyển nhầm số tiền, người thụ hưởng.

k.                  Kiểm tra kỹ thông tin Giao Dịch đã nhập và thông tin người thụ hưởng, tránh nhập sai thông tin khiến Giao Dịch không thành công hoặc chuyển nhầm người thụ hưởng.

l.                    Thông báo ngay cho Vietnam Post để tạm dừng cung ứng Dịch Vụ khi, phát hiện hoặc do nghi ngờ có gian lận, tổn thất giao dịch bất thường; thuê bao di động bị khóa hai chiều hoặc có sự chuyển đổi chủ thể sở hữu/chuyển đổi sử dụng sim điện thoại hoặc bị mất sim điện thoại đăng ký Dịch Vụ.

m.                Thực hiện đúng, đầy đủ tất cả các quy định, hướng dẫn của Vietnam Post liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ qua các kênh như hướng dẫn/tờ rơi tại Điểm Giao Dịch, trên trang web chính thức của dịch vụ PostPay, trên các phương tiện truyền thông đại chúng hoặc các phương thức khác.

Vietnam Post không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những thiệt hại do hậu quả của việc Người Sử Dụng không thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật khi sử dụng Dịch Vụ nói trên.

6.2.8.      Có trách nhiệm tự theo dõi, đối chiếu số dư trên Ví điện tử PostPay với lịch sử Giao Dịch được ghi nhận trên Tài Khoản PostPay của mình. Trường hợp phát hiện thấy sai sót, nhầm lẫn hoặc nghi ngờ Tài Khoản PostPay bị sử dụng trái phép hoặc thông tin Giao Dịch bị lợi dụng, Người Sử Dụng phải thông báo ngay cho Vietnam Post để có biện pháp phối hợp xử lý.

6.2.9.      Có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các yêu cầu, thủ tục thanh toán và lệnh thực hiện thanh toán, đảm bảo số dư trong Tài Khoản PostPay của mình đủ để thực hiện Giao Dịch. Trong trường hợp Người Sử Dụng không thực hiện thủ tục thanh toán theo yêu cầu cuả Vietnam Post hoặc số dư trong tài khoản của mình không đủ để thực hiện Giao Dịch, Vietnam Post có quyền từ chối thực hiện yêu cầu của Người Sử Dụng mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc chi phí nào.

6.2.10.  Đồng ý và cam kết vô điều kiện rằng bất kỳ hành động xác thực khi đăng ký trực tuyến các sản phẩm, dịch vụ do Vietnam Post cung cấp được thực hiện thông qua Tài Khoản PostPay đã đăng ký với Vietnam Post và/hoặc số điện thoại của Người Sử Dụng đều được xem là do chính Người Sử Dụng đã truy cập, khởi tạo thông điệp dữ liệu/chứng từ điện tử, xác nhận chấp nhận đối với nội dung của thông điệp dữ liệu/chứng từ điện tử đó. Các thông điệp dữ liệu/chứng từ điện tử đáp ứng yêu cầu nêu trên là ràng buộc pháp lý đối với Người Sử Dụng.

6.2.11.  Khi sử dụng Dịch Vụ, Người Sử Dụng không thể hủy ngang, thay đổi bất kỳ Giao Dịch nào đã được thực hiện và xử lý thành công thông qua Dịch Vụ. Mọi Giao Dịch thỏa mãn các yêu cầu xác thực Giao Dịch của Dịch Vụ đều được coi là duy nhất do Người Sử Dụng thực hiện. Người Sử Dụng chịu trách nhiệm về mọi hành động và mọi sai sót của mình trong việc sử dụng Ứng Dụng PostPay và/hoặc thực hiện Giao Dịch (bao gồm cả khi xảy ra sự cố, tổn thất, mất mát hoặc các giao dịch lừa đảo). Trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc sai sót, Người Sử Dụng phải liên hệ ngay với Vietnam Post để được hướng dẫn và phối hợp xử lý.

6.2.12.  Trường hợp Giao Dịch được thực hiện thông qua bên thứ ba (ngân hàng, tổ chức tín dụng, đơn vị phát hành thẻ...), Người Sử Dụng có trách nhiệm tuân thủ các quy định của bên thứ ba đó (nếu có). Mọi vấn đề phát sinh về quyền và nghĩa vụ của Người Sử Dụng đối với bên thứ ba này nằm ngoài khả năng kiểm soát và trách nhiệm của Vietnam Post, đồng thời Vietnam Post được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp phát sinh khiếu nại của Người Sử Dụng đối với phạm vi công việc do hoặc thuộc trách nhiệm của bên thứ ba nói trên.

6.2.13.  Tuyệt đối không được sử dụng Tài Khoản PostPay, Dịch Vụ cho các mục đích trái với quy định của pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn tài trợ khủng bố, đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo, gian lận.

6.2.14.  Không được thực hiện bất kỳ hành động nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp can thiệp, điều khiển hoặc làm gián đoạn hoạt động cung cấp Dịch Vụ, hoặc phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải, hoặc làm suy yếu máy chủ, hệ thống thông tin liên quan đến hoạt động cung cấp Dịch Vụ. Không được phép sử dụng công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiều Giao Dịch cùng một lúc trong khoảng thời gian ngắn, làm ảnh hưởng tới an toàn hệ thống và quyền và lợi ích của Người Sử Dụng khác.

6.2.15.  Không được phép thực hiện bất kỳ hành động nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp làm cản trở việc sử dụng và trải nghiệm Dịch Vụ của Người Sử Dụng khác.

6.2.16.  Không được phép biên dịch giải mã, thay đổi cấu trúc kỹ thuật, tháo rời hoặc tấn công Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ), hoặc loại bỏ, vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hoặc biện pháp bảo mật nào mà Vietnam Post thực hiện liên quan đến Dịch Vụ và/hoặc dữ liệu được gửi, xử lý hoặc lưu trữ bởi Vietnam Post;

6.2.17.  Không được mua, bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng, cho mượn, tặng cho dưới bất kỳ hình thức nào Tài Khoản PostPay hoặc thông tin Tài khoản PostPay;

6.2.18.  Có nghĩa vụ bồi thường cho Vietnam Post và/hoặc Người Sử Dụng khác hoặc bên thứ ba có liên quan trong trường hợp (i) Người Sử Dụng vi phạm pháp luật và/hoặc các quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này và các quy định, chính sách và các điều khoản liên quan khác trong quá trình sử dụng Dịch Vụ và (ii) hành vi vi phạm đó gây tổn thất, thiệt hại cho Vietnam Post, cho Người Sử Dụng khác khác hoặc bên thứ ba có liên quan.

6.2.19.  Cung cấp đầy đủ các hóa đơn, chứng từ, thông tin liên quan cho Vietnam Post trong quá trình thực hiện tra soát, khiếu nại; thanh toán phí tra soát, khiếu nại theo quy định của Vietnam Post trong trường hợp yêu cầu tra soát, khiếu nại của Người Sử Dụng là không đúng (nếu áp dụng).

6.2.20.  Các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều Khoản Sử Dụng này và quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VIETNAM POST

7.1.            Quyền của Vietnam Post

7.1.1.      Thu phí Dịch Vụ của Người Sử Dụng theo quy định của Vietnam Post trong từng thời kỳ.

7.1.2.      Điều chỉnh, thay đổi, bổ sung nội dung các điều khoản, điều kiện của Điều Khoản Sử Dụng này và các quy định, chính sách và các điều khoản liên quan khác trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, cũng như các nâng cấp, thay đổi, điều chỉnh tính năng của Ứng Dụng PostPay cũng như của Dịch Vụ vào bất kỳ thời điểm nào. Các thay đổi, sửa đổi, bổ sung nêu trên có hiệu lực ngay tại thời điểm công bố công khai đến Người Sử Dụng.

7.1.3.      Trong quá trình cung cấp Dịch Vụ, trường hợp (i) Người Sử Dụng vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật hoặc các quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này các quy định, chính sách và các điều khoản khác liên quan đến Dịch Vụ, hoặc (ii) có dấu hiệu cho thấy Tài Khoản PostPay của Người Sử Dụng bị lợi dụng hoặc sử dụng trái phép hoặc (iii) có các Giao Dịch gian lận, giả mạo hoặc do nhầm lẫn, sự cố kỹ thuật hoặc vi phạm pháp luật được thực hiện từ hoặc đến Tài Khoản PostPay của Người Sử Dụng, Vietnam Post có quyền thực hiện những biện pháp cần thiết trên cơ sở được pháp luật cho phép để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Vietnam Post và/hoặc Người Sử Dụng khác hoặc bên thứ ba có liên quan mà không cần thông báo trước đến Người Sử Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn:

a.                   Kéo dài thời gian xử lý Giao Dịch của Người Sử Dụng.

b.                  Khóa Tài Khoản PostPay của Người Sử Dụng; phong tỏa/thu hồi số dư Ví điện tử PostPay của Người Sử Dụng; thực hiện các biện pháp giới hạn truy cập, thực hiện Giao Dịch từ hoặc đến Tài Khoản PostPay của Người Sử Dụng; giới hạn sử dụng Dịch Vụ của Người Sử Dụng.

c.                   Tạm ngừng hoặc chấm dứt các chương trình, chính sách ưu đãi, hỗ trợ với Người Sử Dụng và thực hiện các biện pháp cần thiết để thu hồi các ưu đãi, hỗ trợ và lợi ích kinh tế mà Người Sử Dụng liên quan đã nhận được.

d.                  Cung cấp thông tin, cảnh báo với bên thứ ba có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ngân hàng mà Người Sử Dụng là khách hàng, Người Sử Dụng khác và đưa vào danh sách đen của Vietnam Post các Giao Dịch đáng ngờ của Người Sử Dụng.

e.                   Từ chối tiếp tục cung cấp Dịch Vụ cho Ngưởi Sử Dụng, đồng thời phối hợp và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng; tố cáo các hành vi gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật.

7.1.4.      Vietnam Post được miễn trừ trách nhiệm trong các trường hợp sau:

a.                   Các trường hợp thuộc Sự Kiện Bất Khả Kháng theo quy định tại Điều 10 của Điều Khoản Sử Dụng này và quy định của pháp luật.

b.                  Giao Dịch của Người Sử Dụng không thể thực hiện được do hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin gặp sự cố hoặc vì bất kỳ lý do gì khác không phải lỗi của Vietnam Post.

c.                   Số dư trong Ví điện tử hoặc tài khoản của Người Sử Dụng không đủ để thực hiện Giao Dịch hoặc đã bị hạn chế sử dụng hoặc phong tỏa, đảm bảo thanh toán cho các nghĩa vụ đã xác lập/đăng ký trước.

d.                  Quá trình giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ, chất lượng của hàng hóa, dịch vụ được cung cấp bởi ĐVCNTT mà Người Sử Dụng thanh toán thông qua việc sử dụng Dịch Vụ.

e.                   Việc thông tin cá nhân Người Sử Dụng, thông tin Giao Dịch và các thông tin có liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ của Người Sử Dụng bị công bố/công khai tới bất kỳ bên nào trong các trường hợp khách quan và vượt ngoài khả năng kiểm soát của Vietnam Post.

f.                    Về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm và chi phí nào theo bất kỳ nguyên nhân nào không do lỗi của Vietnam Post gây ra.

g.                  Các trường hợp miễn trừ trách nhiệm khác theo Điều Khoản Sử Dụng này, các quy định, chính sách và các điều khoản liên quan khác trong quá trình sử dụng Dịch Vụ và quy định của pháp luật.

7.1.5.      Trường hợp Vietnam Post phải chịu trách nhiệm về các tổn thất hoặc thiệt hại đối với Người Sử Dụng liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ, Người Sử Dụng đồng ý rằng toàn bộ trách nhiệm của Vietnam Post (bao gồm cả các nhân viên, Điểm Giao Dịch, cán bộ hoặc các bên liên kết của Vietnam Post) (i) được giới hạn ở giá trị thiệt hại thực tế và trực tiếp phải gánh chịu bởi Người Sử Dụng và (ii) trong mọi trường hợp không vượt quá số tiền được chuyển từ hoặc chuyển đến Tài Khoản PostPay của Người Sử Dụng và có liên quan trực tiếp đến thiệt hại, tổn thất nói trên.

7.1.6.      Được quyền sử dụng các thông tin liên quan đến Người Sử Dụng và cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền và tổ chức, cá nhân được phép khác phù hợp với quy định của pháp luật và thỏa thuận giữa Người Sử Dụng và Vietnam Post.

7.1.7.      Các quyền khác theo Điều Khoản Sử Dụng này và quy định của pháp luật.

7.2.            Nghĩa vụ của Vietnam Post

7.2.1.      Tuân thủ các quy định của pháp luật về cung cấp Dịch Vụ.

7.2.2.      Hướng dẫn Người Sử Dụng sử dụng Dịch Vụ.

7.2.3.      Thực hiện bảo mật thông tin theo thỏa thuận với Người Sử Dụng và các quy định của pháp luật.

7.2.4.      Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ, giải quyết các yêu cầu tra soát, khiếu nại của Người Sử Dụng liên quan đến Dịch Vụ.

7.2.5.      Giải quyết các sự cố liên quan đến hệ thống của Vietnam Post;

7.2.6.      Bồi thường thiệt hại cho Người Sử Dụng theo quy định của pháp luật nếu các thiệt hại đó phát sinh do lỗi Vietnam Post gây ra.

7.2.7.      Công bố cho Người Sử Dụng các loại phí, mức phí đối với từng loại hình Dịch Vụ.

7.2.8.      Lưu giữ và cập nhật đầy đủ và chính xác thông tin Người Sử Dụng.

7.2.9.      Phối hợp với Người Sử Dụng và các bên liên quan trong việc thực hiện quản lý rủi ro, bảo đảm an toàn, bảo mật trong quá trình cung ứng Dịch Vụ;

7.2.10.  Các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều Khoản Sử Dụng này và quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

8.1.            Tất cả các các nhãn hiệu, logo, thiết kế, tài liệu, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, mã nguồn liên quan và các tài sản trí tuệ khác liên quan đến Ứng Dụng PostPay hoặc Vietnam Post (“Tài Sản Trí Tuệ”) là và luôn là tài sản của Vietnam Post và các tổ chức/đại lý khác được ủy quyền bởi Vietnam Post (nếu có).

8.2.            Người Sử Dụng hiểu và đồng ý rằng:

8.2.1.      Người Sử Dụng sẽ không được nhận chuyển nhượng bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào hoặc bất cứ quyền nào khác liên quan đến các Tài Sản Trí Tuệ.

8.2.2.      Người Sử Dụng không được sử dụng, biên tập, công bố, mô phỏng, dịch, thực hiện các sản phẩm phái sinh, phân phát, hoặc dưới bất cứ hình thức nào sử dụng, tái sử dụng, sao chép, sửa đổi, đăng ký hoặc công bố các Tài Sản Trí Tuệ mà không được Vietnam Post chấp thuận trước bằng văn bản.

ĐIỀU 9. TRA SOÁT VÀ KHIẾU NẠI

9.1.            Người Sử Dụng có quyền kiểm tra lịch sử Giao Dịch của mình tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách đăng nhập vào Ứng Dụng PostPay. Bảng kê chi tiết giao dịch, thông báo số dư sẽ được Vietnam Post cung cấp đến Người Sử Dụng trong quá trình sử dụng Dịch Vụ khi có yêu cầu.

9.2.            Người Sử Dụng có quyền gửi yêu cầu tra soát, khiếu nại lên Vietnam Post trong trường hợp Người Sử Dụng gặp sự cố khi thực hiện Giao Dịch hoặc sử dụng Dịch Vụ trong các trường hợp sau:

9.2.1.      Có thông báo từ Vietnam Post về việc Giao Dịch không chính xác hoặc không thực hiện thành công.

9.2.2.      Có Giao Dịch không hợp lệ được gửi tới Tài Khoản PostPay của Người Sử Dụng.

9.2.3.      Có sự truy cập không hợp lệ vào Tài Khoản PostPay của Người Sử Dụng.

9.2.4.      Mật khẩu đăng nhập và/hoặc biện pháp xác thực Giao Dịch bị lộ hoặc Người Sử Dụng bị mất số điện thoại di động và/hoặc mất thiết bị di động được dùng để sử dụng Dịch Vụ hoặc nhận mật khẩu/biện pháp pháp xác thực từ Vietnam Post.

9.2.5.      Có bên đã/đang sử dụng Tài Khoản PostPay để tiến hành Giao Dịch mà không được phép của Người Sử Dụng là chủ Tài khoản.

9.3.            Vietnam Post chỉ tiến hành xử lý khiếu nại khi nhận được thông tin yêu cầu từ Người Sử Dụng khi cung cấp các thông tin hợp lý, hợp lệ và có liên quan đến hoạt động và Dịch Vụ.

9.4.            Vietnam Post áp dụng các hình thức sau đây để tiếp nhận thông tin tra soát, khiếu nại từ Người Sử Dụng bao gồm: (i) qua tổng đài điện thoại (có ghi âm, hoạt động 24/24 giờ và 7/7 ngày trong tuần), (ii) qua các phương tiện, ứng dụng công nghệ thông tin như fanpage Facebook, email của Vietnam Post và (iii) tiếp nhận trực tiếp tại trụ sở chính của Vietnam Post tại số 05 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Trường hợp Người Sử Dụng gửi yêu cầu đến Vietnam Post qua tổng đài điện thoại hoặc các phương tiện, ứng dụng công nghệ thông tin, Người Sử Dụng phải thực hiện bổ sung giấy đề nghị tra soát, khiếu nại theo mẫu do Vietnam Post quy định trong thời hạn ba (03) ngày làm việc để làm căn cứ chính thức xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại. Trường hợp ủy quyền cho người khác đề nghị tra soát, khiếu nại, theo yêu cầu của Vietnam Post, người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền được ký kết đầy đủ, hợp lệ bởi Người Sử Dụng và có nội dung ủy quyền cho người đó thực hiện công việc nêu trên.

9.5.            Thời hạn Người Sử Dụng được quyền đề nghị tra soát, khiếu nại: 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày phát sinh Giao Dịch đề nghị tra soát, khiếu nại.

9.6.            Thời hạn xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại: trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) Ngày Làm Việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại đầy đủ và hợp lệ của Người Sử Dụng.

9.7.            Xử lý kết quả tra soát, khiếu nại:

9.7.1.      Trong thời hạn 05 (năm) Ngày Làm Việc kể từ ngày thông báo kết quả tra soát, khiếu nại cho Người Sử Dụng, Vietnam Post sẽ thực hiện bồi hoàn tổn thất cho Người Sử Dụng đối với những tổn thất phát sinh không do lỗi của Người Sử Dụng và/hoặc không thuộc các trường hợp được xem là Sự Kiện Bất Khả Kháng và phù hợp với thỏa thuận giữa Vietnam Post và Người Sử Dụng theo Điều Khoản Sử Dụng này và các quy định, chính sách và các điều khoản khác liên quan đến Dịch Vụ.

9.7.2.      Trong trường hợp hết thời hạn xử lý tra soát, khiếu nại theo quy định trên mà vẫn chưa xác định được nguyên nhân hay lỗi thuộc Bên nào thì trong vòng 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc tiếp theo, Vietnam Post thỏa thuận với Người Sử Dụng về phương án xử lý cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền phân định rõ lỗi và trách nhiệm của các Bên.

9.7.3.      Trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Vietnam Post sẽ thực hiện thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời, thông báo bằng văn bản cho Người Sử Dụng về tình trạng xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại. Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo kết quả giải quyết không có yếu tố tội phạm, trong vòng 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc kể từ ngày có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Vietnam Post thỏa thuận với Người Sử Dụng về phương án xử lý kết quả tra soát, khiếu nại.

9.7.4.      Trường hợp đề nghị tra soát, khiếu nại của Người Sử Dụng bao gồm yêu cầu hoàn trả tiền điều kiện, thủ tục và thời gian thực hiện được áp dụng tương tự như được quy định tại Điều 9 này. Trường hợp yêu cầu hoàn trả tiền của Người Sử Dụng được Vietnam Post chấp nhận, Vietnam Post sẽ chịu các chi phí phát sinh liên quan. Chính sách hoàn trả tiền đối với Dịch Vụ cụ thể như sau:

a.                   Điều kiện áp dụng

(i)            Tài Khoản PostPay hợp lệ và là của Người Sử Dụng;

(ii)         Yêu cầu phát sinh trong thời hạn giải quyết khiếu nại;

(iii)       Cung cấp cho Vietnam Post các chứng từ liên quan đến giao dịch kịp thời, chính xác, đầy đủ trong suốt quá trình xử lý;

(iv)        Chưa nhận được bất kỳ khoản hoàn trả nào hoặc giá trị thay thế liên quan đến việc mua hàng/thanh toán dịch vụ tại thời điểm Vietnam Post thông báo kết quả giải quyết khiếu nại và hoàn trả;

(v)          Tuân thủ các hướng dẫn của Vietnam Post trong từng trường hợp cụ thể.

b.                  Quy định hoàn trả

Việc hoàn trả sẽ được thực hiện theo chính sách hoàn trả của từng ĐVCNTT và các đơn vị có liên quan. Vietnam Post sẽ là đơn vị tiếp nhận yêu cầu của Khách  hàng và phối hợp với ĐVCNTT và các đơn vị có liên quan để xử lý. Chi tiết các trường hợp như sau:

Các trường hợp

Mô tả chi tiết

Xử lý yêu cầu hoàn trả

Giao Dịch có yêu cầu hoàn tiền tự nguyện từ ĐVCNTT

Là giao dịch được ĐVCNTT tự nguyện yêu cầu hoàn trả cho Người Sử Dụng

Hoàn tiền theo yêu cầu của ĐVCNTT

Giao Dịch bị khiếu nại yêu cầu hoàn trả

Người Sử Dụng không nhận được hàng hóa, dịch vụ (sản phẩm) đã thanh toán.

Vietnam Post phối hợp với ĐVCNTT và ngân hàng thực hiện kiểm tra xác minh các thông tin yêu cầu xử lý Giao Dịch hoàn trả. Kết quả sau khi xác minh thông tin:

- Nếu không phải hoàn tiền: kết thúc xử lý yêu cầu.

- Nếu phải hoàn tiền: ĐVCNTT thực hiện lệnh hoàn tiền cho Người Sử Dụng.

Giao Dịch lỗi

Giao Dịch được Vietnam Post xác định có lỗi xảy ra trong quá trình truyền tín hiệu Giao Dịch.

Vietnam Post phối hợp với ĐVCNTT và ngân hàng thực hiện kiểm tra yêu cầu xử lý Giao Dịch lỗi. Kết quả sau khi xác minh thông tin:

- Nếu hai bên tiếp tục hoàn tất Giao Dịch thì kết thúc xử lý, không phát sinh hoàn tiền.

- Nếu hai bên không tiếp tục hoàn tất Giao Dịch thì Vietnam Post sẽ hoàn tiền cho Người Sử Dụng vào tài khoản thanh toán/thẻ ngân hàng Người Sử Dụng sử dụng để thanh toán ban đầu.

Giao Dịch trái phép

Người Sử Dụng xác định có gian lận, giả mạo khi thực hiện giao dịch từ tài khoản thanh toán/thẻ ngân hàng.

Vietnam Post phối hợp với các cơ quan chức năng và tổ chức/cá nhân có liên quan để giải quyết phù hợp với quy định của pháp luật.

9.7.5.      Trường hợp Người Sử Dụng và các bên liên quan không thỏa thuận được và/hoặc không đồng ý với quá trình xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại thì việc giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 10. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

10.1.        Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục, nằm ngoài tầm kiểm soát mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép làm ngăn cản, gây trì hoãn cho một hoặc cả hai Bên trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Sử Dụng này (“Sự Kiện Bất Khả Kháng”), bao gồm nhưng không giới hạn thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt, sóng thần, xoáy lốc, hạn hán, động đất, chiến tranh, hành động xâm lược, khủng bố, bạo loạn, nội chiến, đảo chính, cấm vận, mạng lưới điện hoặc mạng viễn thông hỏng hóc hoặc gặp các sự cố hoặc các sự kiện bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.

10.2.        Vietnam Post và Người Sử Dụng được miễn trừ mọi trách nhiệm trong việc thực hiện Điều Khoản Sử Dụng này trong trường hợp bị cản trở hoặc ngăn cản bởi các Sự Kiện Bất Khả Kháng.

10.3.        Nếu Vietnam Post không thể thực hiện nghĩa vụ với Người Sử Dụng do bất kỳ Sự Kiện Bất Khả Kháng hoặc sự kiện nào có tính chất tương tự như hỏng hóc kỹ thuật nằm ngoài khả năng kiểm soát của Vietnam Post và/hoặc do lỗi của hệ thống ngân hàng, Vietnam Post, bằng nỗ lực tốt nhất, sẽ gửi thông báo cho Người Sử Dụng về sự kiện xảy ra và áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại.

ĐIỀU 11. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

11.1          Điều Khoản Sử Dụng này được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Các quyền, nghĩa vụ của các Bên và các nội dung khác chưa được quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được điều chỉnh theo các quy định pháp luật Việt Nam có liên quan.

11.2          Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này và hay các văn bản khác có liên quan khác đến Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được các Bên nỗ lực giải quyết bằng phương thức hòa giải. Trong trường hợp tranh chấp không thể giải quyết trên cơ sở hòa giải, một trong các Bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.

11.3          Đối với mọi tranh chấp giữa Người Sử Dụng và bên thứ ba, Vietnam Post không có bất kỳ trách nhiệm nào liên quan với Người Sử Dụng nhưng trong phạm vi cho phép có thể đóng vai trò hỗ trợ Người Sử Dụng, cung cấp thông tin cần thiết để Người Sử Dụng và bên thứ ba liên quan để cùng giải quyết tranh chấp; Người Sử Dụng và bên thứ ba phải trực tiếp giải quyết mọi vấn đề liên quan đến tranh chấp. Trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp, yêu cầu hoàn tiền liên quan đến tranh chấp giữa Người Sử Dụng và bên thứ ba, Vietnam Post có toàn quyền tạm giữ/phong tỏa các khoản tiền trong các Tài Khoản PostPay có liên quan cho đến khi vấn đề được giải quyết hoặc có quyết định cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

ĐIỀU 12. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

12.1          Việc Vietnam Post không thực hiện hoặc áp dụng bất kỳ quyền hoặc biện pháp nào theo quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này hoặc theo quy định của pháp luật không bị xem là Vietnam Post từ bỏ hoặc hạn chế quyền hoặc biện pháp đó, và Vietnam Post bảo lưu quyền thực hiện quyền hoặc biện pháp đó vào bất kỳ thời điểm nào Vietnam Post nhận thấy là phù hợp.

12.2          Nếu bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Sử Dụng này được xác định là không phù hợp với quy định của pháp luật, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các quy định còn lại tại Điều Khoản Sử Dụng này.

12.3          Khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Vietnam Post, Người Sử Dụng không được chuyển nhượng bất cứ quyền và nghĩa vụ nào của mình theo Điều Khoản Sử Dụng này. Vietnam Post có thể chuyển nhượng các quyền của mình theo những Điều Khoản Sử Dụng này mà không cần có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Người Sử Dụng.

12.4          Những Điều Khoản Sử Dụng này sẽ có giá trị ràng buộc đối với những người thừa kế, các đại diện cá nhân và đại diện theo pháp luật, các bên kế nhiệm quyền sở hữu và các bên nhận chuyển nhượng được phép về tài sản (nếu có) của Người Sử Dụng

12.5          Thông tin liên hệ

Người Sử Dụng có thể liên hệ Vietnam Post thông qua những hình thức sau:

a.                   Trực tiếp trên Ứng Dụng PostPay hoặc tại các Điểm Giao Dịch;

b.                  Điện thoại CSKH: 1900 54 54 81;

c.                   Gửi email tới địa chỉ: cskh@vnpost.vn;

d.                  Trao đổi trực tuyến với nhân viên hỗ trợ thông qua fanpage chính thức của sản phẩm có địa chỉ tại https://www.facebook.com/vnpost.vn/.

12.6          Thông báo

Người Sử Dụng đồng ý Vietnam Post hoặc các bên liên kết của Vietnam Post có thể gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại cho Người Sử Dụng thông qua số điện thoại hoặc thông báo qua Ứng Dụng PostPay hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ email Người Sử Dụng đã đăng ký về các sự kiện liên quan đến Dịch Vụ và các sự kiện khác được đưa ra hoặc cung cấp bởi Vietnam Post hoặc các bên liên kết của Vietnam Post. Người Sử Dụng đồng ý rằng các thông báo được gửi qua hình thức nêu trên sẽ không bị giới hạn về số lượng và thời gian và có giá trị đầy đủ như một thông báo chính thức của Vietnam Post đến Người Sử Dụng.

 

Copyright 2021 Vietnam Post. All Rights Reserved